Medaillewedstrijden Groningen & Drenthe

Athletics Champs, pupillenatletiek van de toekomst

 

Pupillenatletiek nieuwe stijl: Athletics Champs. Sinds enkele jaren wordt vanuit de Atletiekunie gewerkt aan een nieuwe opzet voor pupillenwedstrijden. Het doel is om de belangstelling voor de pupillenatletiek en de aantrekkelijkheid van de pupillenatletiek te vergroten.

Door deze kwaliteitsimpuls streven we naar een lager verloop en

daarmee naar een toename van het aantal pupillen. Dit project

heeft de naam Athletics Champs meegekregen.

 

 

 

Bij Athletics Champs wordt de atletieksport afgestemd op

de ontwikkeling van het kind. Centraal bij Athletics Champs staat:

 

Atletiekecht: dit betekent: lopen, springen en werpen waarbij het doel is sneller, hoger en verder te gaan. Hierbij moeten essenties van bewegingen behouden blijven.

 

Succesbeleving: plezier en vaardigheid zijn belangrijk voor toekomstige sportdeelname. Het kind moet plezier hebben en zich vaardig voelen: elk kind heeft recht op een succesje!

 

Teams: jonge pupillen hebben behoefte aan een veilige, geborgen omgeving. Daarnaast kan samen sporten de verbondenheid en het plezier vergroten. Om deze reden strijden pupillen in teams tegen elkaar.

 

Veelzijdig: lopen, werpen en springen worden in diverse situaties aangeboden, die aansluiten bij de ontwikkelingsmogelijkheden en beperkingen van de kinderen.

 

Intensief: pupillen hebben een enorme bewegingsdrang: Weinig wachten en veel atletiek is het motto! Diverse onderdelen moeten beoefend kunnen worden in een tijdbestek van maximaal 3 uur. Binnen alle onderdelen moet er de mogelijkheid zijn tot herhaling en verbetering.

 

Laagdrempelig: de wedstrijddag zelf moet niet alleen voor deelnemers laagdrempelig toegankelijk zijn, maar moet ook voor organiserende verenigingen, begeleiders en jury laagdrempelig zijn. Ouders moeten een actieve rol kunnen spelen in de sportbeoefening van hun kinderen.

 

Invoering Athletics Champs (Groningen & Drenthe)

 

De afgelopen jaren heb je al kennis kunnen maken met onderdelen van Athletics Champs. Elk jaar kijken we of we de volgende stap in de invoering moeten nemen.

Vanaf seizoen 2016 zijn de alle technische onderdelen in de "Athletics Champs" stijl. Athletics Champs onderdelen duren 20 min (uitzondering hoogspringen).

In 2019 maken we de volgende stap. We behouden 2 medaille wedstrijden in de huidige vorm over 2 wedstrijden daarnaast bieden we 2 wedstrijden aan zoals deze in de rest van Nederland als competitievorm aangeboden wordt.

© Medaillewedstrijden.nl 2008-2019